דוח שנתי מס הכנסה – מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה 

כל תושב ישראל מעל גיל שמונה עשרה העוסק במשלוח יד או מנהל עסק עצמאי חייב להגיש דוח שנתי מס הכנסה ובמקרים מסוימים גם שכירים.

את הדוח יש להגיש על גבי טופס 1301, תחילה יש לשדר אותו דרך האינטרנט למשרד מס ההכנסה ולאחריו יש לגשת למשרדי פקיד השומה שבו מתנהל העסק ולהגיש את הדוח באופן פיזי.

דוח שנתי מס הכנסה –  דברים שחשוב לדעת דוח שנתי מס הכנסה

דוח שנתי למס הכנסה חייב להגיש כל עצמאי בכל מעמד, גם אם הוא עוסק פטור, עוסק מורשה או בעל חברה בע"מ.

את הדוח יש להגיש על לשלושים באפריל או עד השלושים ואחד במאי של השנה העוקבת.

אם לא מגישים את הדוח בתאריך הקובע, פקיד השומה עלול להטיל קנסות בשל הפיגור בהגשת הדוחות.

אם ברצונכם לקבל אורכה להגשת הדוח, יש לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשה מנומקת.

במקרים רבים פקיד השומה נענה לבקשה.

יש לציין שכאשר הבקשה להארכת המועד מוגשת על ידי רואה חשבון או יועץ מס העומדים בשיעור גבוה של הגשת דוחות במועד ללקוחותיהם,

מס ההכנסה נוטה יותר להיענות לבקשתם.

את דוח שנתי למס הכנסה יש להגיש בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של מס ההכנסה,

לאחר שידור הדוח, יש להדפיס את הדוח על שני העתקים כאשר המערכת מנפיקה ברקוד לכל העתק. 

יש לגשת אל פקיד השומה ולהגיש באופן פיזי את הדוח בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

עותק אחד יש להגיש לפקיד השומה והעותק השני יישמר אצל הנישום.

מה עוד חשוב לדעת על דוח שנתי למס הכנסה

אל הדוח יש לצרף נספחים רבים בהתאם לנתונים האישיים של כל נישום.

יש לצרף אישורים המעידים על גובה ההכנסות של העסק או ממשלוח היד, יש לצרף הכנסות ממשכורת או מקצבה,

טופס 106 החתום על ידי המעביד, אישורים על הכנסה מרכוש, מניירות ערך או על הכנסות מחו"ל.

כאשר יש מספר טפסי 106, מומלץ לערוך נייר עבודה שבו מרכזים את כל הסכומים השונים בהתאם לקודם של מס ההכנסה.

כדי לאמת את הנספחים יש להגיש אישורים חתומים ולמלא לכל סוג של הכנסה בטופס מיוחד.

אם, למשל, יש לכם הכנסה מניירות ערך, עליכם לצרך אישור מהבנק ולמלא את הטופס המתאים, וכן הלאה.

תשלום מס ההכנסה נקבע בהתאם למדרגות המס.

ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך גם  תשלום המס יהיה גבוה יותר.

ישנם מצבים שבהם מעניק מס הכנסה נקודות זיכוי אשר מורידות את מדרגות המס.

נקודות הזיכוי ניתנות, בין השאר, לחיילים משוחררים, לאזרחים הגרים באזורי עדיפות שקבעה הממשלה,

למשפחות חד הוריות, להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים או לנישומים המטפלים בהורים קשישים ועוד.

כדי לקבל את נקודות הזיכוי וליהנות מהפחתה של תשלום המס, יש להגיש אישורים מתאימים המעידים על הזכאות.