פתיחה של חברהפתיחה של חברה – מושגים שחשוב להכיר 

לפני שאתם פותחים חברה, כדאי להכיר את המושגים החשובים בתחום.
אם לא תכירו אותם תמצאו את עצמכם במצבים לא נעימים כאשר אתם משוחחים עם רשויות המס, עם רואה החשבון או עם עמיתים לעבודה.

פתיחה של חברה – שמונה מושגים חשובים

שם לחברה – החוק מחייב כל חברה לבחור שם לחברה.
כאשר בוחרים שם לחברה, חשוב לבדוק כי השם שבחרתם אינו נמצא בשימוש של חברה אחרת, אין לו השלכות שליליות, הוא אינו פוגע ברגשות או בביטחון המדינה.
החוק מחייב בחירת שם בשפה העברית.

דירקטוריון הוא מועצת המנהלים שאותם ממנים בעלי המניות בחברה.
חברי הדירקטוריון אינם עוסקים בניהול השוטף של החברה, אלא בגיבוש האסטרטגיה של החברה ובפיקוח על המנהלים.
בדרך כלל בשלבים הראשונים בפתיחה של חברה בעלי המניות הראשונים משמשים גם כדירקטוריונים.
בשלב מאוחר יותר כאשר מתבצעת השקעה כספית בחברה יכול המשקיע לצרף נציג מטעמו לדירקטוריון.

מניה זוהי יחידת השקעה בהון החברה.
לכל מי שמחזיק במניות החברה יש זכויות כמו הזכות למשוך רווחים מהחברה, דיבידנד, זכות להצביע ולהשפיע על החלטות של החברה, כמו מיזוג, התרחבות ועוד.
הזכות לקבל החזר על ההשקעה בעת פירוק החברה וזכויות נוספות בהתאם למה שמוגדר בתקנון.

תקנון החברה הוא אחד המסמכים החשובים ביותר בכל חברה.
את התקנון מנסחים בעזרת עורך דין ואותו יש למסר לרשם החברות בעת רישום החברה ברשם החברות.
התקנון מכיל מספר סעיפים ובניהם, פירוט מטרות החברה, חלוקת הרווחים ואפיון המניות, קביעת הערך של כל מניה, הדרכים לניהול העסק ולקבלת החלטות והגבלת האחריות של בעלי המניות להון המניות המופק.

מתי חברה צריכה הסכם מייסדים

הסכם מייסדים נדרש כאשר לחברה יש מספר שותפים.
הסכם המייסדים מסדיר את היחס שבין השותפים בחברה.
את ההסכם נהוג לנסח בעת פתיחת חברה והוא מכיל מספר סעיפים כמו הגדרת הסמכויות של בעלי התפקידים בחברה, הסכמי סודיות ומניעת תחרות בין השותפים, מנגנון לפירוק והיפרדות כאשר אחד השותפים רוצה לפרוש, וזכויות וחובות של כל אחד מהשותפים.

מורשה חתימה הוא האיש המורשה בחתימתו לייצג את החברה.
בניגוד לעצמאי אשר חתימתו מחייבת את העסק, בחברה המהווה אישיות משפטית נפרדת יש למנות אדם או מספר נציגים אשר מורשים בחתימתם לייצג את החברה במגוון נושאים כמו חוזים עם לקוחות וספקים, התנהלות מול רשויות המס, מול הבנקים ועוד.

משיכת כספים מהחברה.
כל בעל מניות בחברה רשאי למשוך כספים מהחברה באחת מהדרכים הבאות:
משכורת, הלוואות בעלים או דיבידנד. המשכורת ניתנת לאנשים הנושאים בתפקידים בחברה.
כל בעל מניות רשאי למשוך סכומי כסף גדולים כהלוואות מנהלים.
בעת לקיחת ההלוואה יש לפרט מהו סכום ההלוואה, מהי הריבית ומהם מועדי הפירעון.
דיבידנד הוא משיכת כספים מרווחי החברה לאחר ששולמו עליהם כל המיסים כפי שדורש החוק.

הרמת מסך – הייחודיות של החברה היא בהפרדה שבין בעלי המניות בחברה לבין היותם אנשים פרטיים. הקמת חברה מגינה על בעלי המניות במקרה של פשיטת רגל או היקלעות לחובות של החברה, אך במקרים שבהם יש חשד להונאה שהתבצעה על ידי אחד מבעלי המניות, מפעילים הליך הנקרא הרמת מסך. הליך זה מתבצע רק באישור של בית המשפט והוא מאפשר לתבוע באופן אישי את בעלי המניות בחברה.